Z dobrovolné aktivity čtyř mladých lidí podpořit kamarády, známé a kolegy v této těžké době se během měsíce vyvinula nutnost vzniku silné proaktivní organizace, která dokáže komunikovat se státním sektorem a získané informace rychle předávat dále, především pak hájit zájmy a práva pracujících v živém umění soukromého sektoru. Kulturní sféra zastupuje všechny tyto jednotlivce. Mezi ně patří veškeré umělecké, technické a autorské profese, včetně těch produkčních. 

 

Jsme transparentní a nepolitická organizace.

Je pro nás důležité srozumitelně a jasně komunikovat naše stanoviska 

a informace, které získáváme. Máme blízký kontakt s pracovníky v soukromém kulturním sektoru, nasloucháme, radíme a obhajujeme jejich potřeby a profese.

Naším záměrem je pomoci soukromému kulturnímu sektoru vybudovat silné místo, objasnit a osvětlit jeho fungovaní široké veřejnosti i státní sféře a dopomoci k nutným změnám 

v oblasti kultury samotné.

O nás

 
Sledování filmu

Aktuální pomoc

v době covidu

 • Seznámení vlády s problémy jedinců v komerčním sektoru kultury

 • 60.000Kč dotační program pro cizince - podařilo se nám upozornit a následně prosadit pomoc pro cizince žijící na našem území, kteří nebyli v této pomoci zahrnuti

 • Ve spolupráci s poslanci a MPSV vytvoření agendy pro kulturní sektor, který by nabídl práci pro jedince v tíživé covidové době na přechodnou dobu – v jednání a přípravách s poslankyní Marcelou Melkovou a MPSV

 • Apelování na zařazení dalších profesí v případě pomoci covid 3, které v pomoci covid 2 nedosáhli na žádné dotace ani kompenzační bonusy od MF.

 • Seznámení vlády s problémy jedinců v komerčním sektoru kultury

 • Dotační program Covid - Kultura 2 - podařilo se nám upozornit a následně prosadit pomoc pro cizince, daňové rezidenty, žijící na našem území, kteří nebyli v této pomoci zahrnuti

 • Vytvoření agendy pro kulturní sektor, ve spolupráci s poslanci a MPSV, která by na přechodnou dobu nabídla práci pro jedince napříč kulturními odvětvími

 • Řešení situace v otázkách danění programů Covid kultura II a III, komunikace s ministerstvem financí a ministerstvem kultury

 • Orientace mezi podpůrnými programy pro žadatele

 • Seznámení vlády s problémy jedinců v komerčním sektoru kultury

 • 60.000Kč dotační program pro cizince - podařilo se nám upozornit a následně prosadit pomoc pro cizince žijící na našem území, kteří nebyli v této pomoci zahrnuti

 • Ve spolupráci s poslanci a MPSV vytvoření agendy pro kulturní sektor, který by nabídl práci pro jedince v tíživé covidové době na přechodnou dobu – v jednání a přípravách s poslankyní Marcelou Melkovou a MPSV

 • Apelování na zařazení dalších profesí v případě pomoci covid 3, které v pomoci covid 2 nedosáhli na žádné dotace ani kompenzační bonusy od MF.

 • Hlavním a důležitým cílem je prosazení statutu výkonného zaměstnance - umělce, který upravuje pracovně-právní vztah v rámci svobodného povolání. Tento statut by měl vytvořit pracovně-právní ochranu pro všechny jednotlivce podnikající v komerčním sektoru kultury

 • Vytvořit pro umělce kvalitní trh práce, který nebude degradovat jejich schopnosti a dovednosti

 • Prosazování sociální podpory nastavené pro konkrétní profese, ke kterým je potřeba přistupovat individuálně

 • Získat podporu veřejnosti. Narovnat veřejné mínění a získat dostatečné povědomí o nejrůznějších profesích

 • Analyzovat trh práce a řešit vzniklé problémy

 • Pravidelné informování o probíhajících jednáních a vývoji v dané problematice

Dlouhodobá řešení kulturního sektoru

Aktuality

Informace a podmínky nového kompenzačního bonusu pro rok 2021.

06.03.2021

​Žádost o nový kompenzační bonus 2021.

06.03.2021

Probíhá sběr žádostí o dotační program Covid - kultura 3.

16.02.2021

Otázky, odpovědi a veškeré info k dotačnímu programu Covid - kultura 3.

16.02.2021

Umělecká činnost nově může spadat i pod “osoby vykonávající činnost sezónního charakteru”. Info ke kompenzačnímu bonusu pro osvč 500/den zde.

25.01.2021

 

Kontakty

Lukáš Vilt

statutární ředitel

Choreograf, produkční, který se v kultuře pohybuje více než 15 let

Karolína Skrčená

marketing, PR, média

Bývalá novinářka a současná hudební manažerka

MgA. Petra Horváthová

výkonná manažerka

Herečka pohybující se v umění napříč profesemi, zakladatelka SpoluHry, z.s. a Živé tvorby

Radka Pavlovčinová

tajemnice

Divadelní a filmová herečka, zpěvačka a tanečnice s bohatou praxí v uměleckém průmyslu u nás i v zahraničí

 

Kulturní sféra v médiích

Zmatky kolem kompenzačních bonusů pokračují

21.02.2021

Lukáš Vilt nemá rád nesmyslno

19.02.2021

Zástupci kultury kritizují zdanění peněz z programu Covid Kultura

18.02.2021

Kulturní sféra se v otevřeném dopise ohrazuje...

18.02.2021

Covidové programy se mají danit...

18.02.2021

Zástupce kultury překvapilo danění Covidu Kultura

18.02.2021

Zástupce kultury překvapilo, že se covidové programy mají danit

18.02.2021

Kulturní sféra a spolupráce s MPSV

11.1.2021

 
 
Untitled_edited.jpg

"Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce." (Jan Werich)

 • Facebook
 • Instagram