Nová nezisková organizace Kulturní sféra zastupuje profesionály v soukromém sektoru kultury

Kulturní sféra vznikla v prosinci 2020 na základě potřeby sjednotit lidi pracující v soukromém sektoru a společně řešit nedostatečnou, pomalou a špatně nastavenou podporu živé kultuře v této zemi.

Zástupci ministerstva kultury i dalších ministerstev v jednání s námi dříve přiznali, že o soukromém sektoru kultury mnoho nevědí. Z toho důvodu je pro ně těžké nastavit pomoc tak, aby byla rychlá a účelná.

Doba pandemie koronaviru naplno odkryla nefungující kulturní systém. Zatímco jiné státy se v podpoře kultury za posledních 25 let výrazně posunuly, například uznaly statut výkonného umělce, my žijeme v postkomunistickém, zkostnatělém systému.

Z dobrovolné aktivity podpořit kamarády, známé a kolegy se během měsíce vyvinula potřeba vzniku silné a proaktivní organizace, která dokáže komunikovat se státním sektorem a získané informace rychle předávat dále.

„Denně jsme svědky faktu, že naši kolegové a kamarádi řeší, z čeho zaplatí nájem, za co nakoupí potraviny. Kompenzace státu jsou buď pomalé, nebo na ně nedosáhnou vůbec, protože zrovna jejich profese nezapadá do připravené škatulky,“ uvádí statutární ředitel Kulturní sféry, tanečník a choreograf Lukáš Vilt.

Nejdůležitější je pro nás v tuto chvíli rychlá pomoc všem, kteří se kvůli ztrátě zaměstnání dostávají do skutečné existenční krize. Obhajujeme zájmy i umělecko-technických a technických profesí, na které se prozatím v rámci podpůrných programů zapomnělo. K tomu, abychom to dokázali, jsme spustili sčítání profesionálů aktivně působících v soukromém sektoru kultury. Intenzivně také s MPSV pracujeme na vytvoření nabídky pracovních příležitostí, která by lidem v kultuře pomohla přežít období, ve kterém nemohou vykonávat své obvyklé povolání.

V dlouhodobějším horizontu pracujeme na prosazení statutu výkonného umělce/zaměstnance, který upravuje pracovně-právní vztah v rámci svobodného povolání. Tento statut by měl vytvořit pracovně-právní ochranu pro všechny jednotlivce podnikající v komerčním sektoru kultury.

Podporu naší aktivitě již vyjádřila řada známých tváří, mezi nimi například: Roman Zach, Vanda Hybnerová, Mahulena Bočanová, Sabina Remundová, Jitka Sedláčková, Kateřina Macháčková, Míša a Roman Tomešovi, Roman a Petra Vojtkovi, Jan Kopečný, Petr Ryšavý a další.

Untitled_edited.jpg

"Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce." (Jan Werich)

  • Facebook
  • Instagram