Aktuální pomoc v době covidu

 • Seznámení vlády s problémy jedinců v komerčním sektoru kultury

 • Dotační program Covid - Kultura 2 - podařilo se nám upozornit a následně prosadit pomoc pro cizince, daňové rezidenty, žijící na našem území, kteří nebyli v této pomoci zahrnuti

 • Vytvoření agendy pro kulturní sektor, ve spolupráci s poslanci a MPSV, která by na přechodnou dobu nabídla práci pro jedince napříč kulturními odvětvími

 • Apelování na rozšíření dotačního programu Covid - Kultura 3 o další umělecké profese, které doposud nedosáhly na žádnou finanční pomoc

Dlouhodobá řešení kulturního sektoru

 • Hlavním a důležitým cílem je prosazení statutu výkonného zaměstnance - umělce, který upravuje pracovně-právní vztah v rámci svobodného povolání. Tento statut by měl vytvořit pracovně-právní ochranu pro všechny jednotlivce podnikající v komerčním sektoru kultury
 • Vytvořit pro umělce kvalitní trh práce, který nebude degradovat jejich schopnosti a dovednosti

 • Prosazování sociální podpory nastavené pro konkrétní profese, ke kterým je potřeba přistupovat individuálně

 • Získat podporu veřejnosti. Narovnat veřejné mínění a získat dostatečné povědomí o nejrůznějších profesích

 • Analyzovat trh práce a řešit vzniklé problémy

 • Pravidelné informování o probíhajících jednáních a vývoji v dané problematice

Untitled_edited.jpg

"Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce." (Jan Werich)

 • Facebook
 • Instagram